verbeeldende reeks over Genesis 3. Zie ook: The fall of man

uit 2007 tot 2009 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

now the serpent was more cunning

2007

de slang nu.... Genesis 3:1. Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, laminated. 

has God indeed said

2007

Is het ook dat God gezegd heeft...Genesis 3:1. Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

God said we may not eat

2007

God heeft gezegd gij zult daarvan niet eten...Genesis. 3:3. Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, laminated. 

God knows if you eat you will be....

2007

....Gij zult geenszins sterven, uw ogen zullen geopend worden en gij zult als God zijn.... Genesis 3:4-5. Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

the woman saw that the tree was good for food

2007

de vrouw nam van zijn vrucht en at en zij gaf ook haar man. Genesis 3:6. Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

they knew that they were naked

2007

zij werden gewaar dat zij naakt waren. Genesis 3:7. Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

they sewed fig leaves together, and made themselves things to gird about

2007

Zij hechtten vijgeboombladeren samen en maakten zich schorten Genesis 3:7.  Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

they heard the sound of the lord God walking

2007

zij hoorden de stem van de Here God wandelend in de wind des daags. Genesis 3:8. Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

then the Lord God called Adam where are you

2007

De Heere God riep Adam: waar zijt gij. Genesis 3:9. Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

I was naked and hid myself

2007

...ik ben naakt; daarom verborg ik mij. Genesis 3:10. Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

This woman you gave to be with me

2007

Deze vrouw, die U mij hebt gegeven. Genesis 3:11.  Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

Eve what is this you have done

2007

en God vroeg: 'Eva.... Genesis 3:13. Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

the serpent deceived me

2009

....de slang heeft mij bedrogen Genesis 3:13. Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

on your belly you shall crawl

2007

Op uw buik zult gij gaan. Genesis 3:14.  Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

you shall eat dust

2007

stof zult gij eten. Genesis 3:14. Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

he shall bruise your head

2007

....en het zal u de kop vermorzelen. Genesis 3:15. Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

he shall rule over you

2007

... hij zal over u heerschappij hebben. Genesis 3: 16. Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

in pain you shall bring forth

2007

met smart zult gij.... Genesis 3: 16. Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

in the sweat of your face

2007

In het zweet uws aanschijns....Genesis 3:19. Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.
 

the Lord send them out of the garden of Eden

2007

zo verzond hen de heere God uit de hof van Eden. Genesis 3:23.  Hahnemuhle giclée print, geplakt op dibont, met laminaat bescherming.